Ubytovací řád

4. 10. 2021 2021-10-08 12:28

Ubytovací řád

Hotel Lafonte ****, Majakovského 29, 36005 Karlovy Vary
společnosti Lafonte.cz s.r.o, IČ: 28047141,
se sídlem Majakovského 29, 36005 Karlovy Vary

 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem host předloží při příjezdu svůj doklad totožnosti (pas, občanský průkaz, popř. jiný platný doklad o totožnosti) přijímajícímu pracovníkovi hotelové recepce, který provede přihlášení hosta k ubytování. Osobní údaje poskytnuté hostem hotelu podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů. Hotel vydá ihned při nástupu ubytovací kartičku s uvedením názvu hotelu, čísla pokoje a čas pro uvolnění pokoje v poslední den pobytu. Pokud bude host čerpat během pobytu nějaké procedury, jsou termíny těchto procedur uvedeny rovněž na této kartičce.
 2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen se na výzvu oprávněného pracovníka prokázat se platnou ubytovací kartičkou hotelu.
 3. Na základě objednaného ubytování je hotel povinen hosta ubytovat nejpozději do 19:00 hodin – do této doby i pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 4. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 5. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici hotelové prostory. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka hotelové recepce v době od 07.30 do 22.00 hodin.
 6. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 7. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě může mu hotel účtovat pobyt za následující den.
 8. V pokoji nebo hotelových prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 9. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů, toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.)
 10. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít okna, dveře pokoje.
 11. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách hotelu.
 12. Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
 13. Domácí zvířata nejsou povolena.